Program Teatr 2023

20.11.2023

.

Zadanie "Historia rewii i spektakli muzyczno-baletowych, od XX lecia międzywojennego do współczesności" dofinansowano z budżetu państwa- ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dofinansowanie: 150.000 zł

Całkowita wartość: 215.000 zł

.