Program Infrastruktura Kultury 2023

01.10.2023

.

Zakup i montaż elementów techniki scenicznej, nagłośnienia, oświetlenia z zadania "Zakup i wymiana techniki scenicznej oraz elementów nagłośnienia i oświetlenia dla teatru Sabat" w ramach programu Infrastruktura Kultury 2023 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

Dofinansowanie: 128.000 zł

Całkowita wartość: 160.000 zł

..